Xây dựng LAB 7 - TMA - Bình Định

29/12/2017

TMA quyết định thành lập Lab 7 tại Bình Định với mục tiêu phát triển tài nguyên quý giá nhất là chất xám của người Việt Nam nói chung và của người Bình Định cũng như miền Trung nói riêng.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » »»
logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • web@qnu.edu.vn
  • (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

mạng xã hội

Top