www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007353352

Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tuyển sinh các ngành năm 2013

20.03.2013 09:20
Xem hình
Năm 2013, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 37 ngành đào tạo trình độ đại học (không tuyển sinh cao đẳng) như sau:

hang (Theo Phòng Đào tạo)
 Bản để in


Những bản tin khác: