www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007363451

Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

07.05.2013 13:56
Xem hình
Nhằm tiếp tục thực Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 04/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 04/02/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về việc học tập chuyên đề năm 2013

Nhằm tiếp tục thực Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 04/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 04/02/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về việc học tập chuyên đề năm 2013, Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức 02 Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm vào ngày 04 và ngày 11 tháng 5 năm 2013. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đảng ủy viên, (trừ các đồng chí đã học lớp do Tỉnh ủy tổ chức); Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các đoàn thể, các hội cấp trường, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường.

Tại các Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Quang-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy đã phổ biến nội dung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.


Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Đồng chí Hồ Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy


Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Nhà trường tham gia Hội nghị đã học tập nghiêm túc, nắm vững nội dung của Chuyên đề. Sau các Hội nghị, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thảo luận nghiêm túc và xây dựng Chương trình hành động để thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013.

 

Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 
 

Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

phdung (Theo Văn phòng Đảng ủy)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: