www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007352879

Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học đợt 1, tháng 4 năm 2010

04.03.2010 16:24
Xem hình
Hệ cử nhân sư phạm: Toán, Vật lý, Sinh-KTNN, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục tiểu học, Giáo dục chính trị, Tâm lý giáo dục, Tiếng Anh, Thể dục thể thao, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục Thể chất – Quốc phòng.

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2010
 
 

Trường Đại học Quy Nhơn thông báo kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2010. Cụ thể như sau:

I.
ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (Tại chức cũ)

1. Tuyển sinh các ngành:
- Hệ cử nhân sư phạm: Toán, Vật lý, Sinh-KTNN, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục tiểu học, Giáo dục chính trị, Tâm lý giáo dục, Tiếng Anh, Thể dục thể thao, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục Thể chất – Quốc phòng.
- Hệ cử nhân khoa học: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Địa chính, Địa lý, Việt Nam học, Tin học, Công tác xã hội, Hành chính học.
- Hệ cử nhân kinh tế, kỹ sư: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện, Nông học
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương tham gia thi tuyển 03 môn theo quy định. Thí sinh có bằng Đại học được xét tuyển thẳng.
3. Kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh
Nộp hồ sơ đến hết ngày:                    26/3/2010
Đăng ký ôn tập và thi tuyển sinh:        từ 22/3/2010 đến 26/3/2010.
Thời gian ôn tập:                               từ 29/3/2010 đến 12/4/2010.
Thời gian thi tuyển sinh:                    các ngày 17, 18/4/2010.
 
 

II. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI
 
 

1. Liên thông từ Cao đẳng  lên Đại học
1.1 Tuyển sinh các ngành:
- Hệ cử nhân sư phạm: Toán, Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp, Tin học, Hóa học, Sinh – KTNN, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh, Giáo dục tiểu học, Thể dục thể thao, Giáo dục mầm non.
- Hệ cử nhân khoa học, kinh tế, kỹ sư: Tin học, Tiếng Anh, Kỹ thuật điện, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
1.2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng chuyên ngành tham gia thi tuyển 02 môn theo quy định. Thí sinh tốt nghiệp hạng Trung bình phải có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn mới được tham gia thi tuyển.
2. Văn bằng đại học thứ hai
2.1. Tuyển sinh các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tin học, Tiếng Anh.
2.2. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học tham gia thi tuyển 02 môn theo quy định.
3. Kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh
Nộp hồ sơ đến hết ngày:                    09/5/2010
Đăng ký ôn tập và thi tuyển sinh:        từ 03/5/2010 đến 07/5/2010.
Thời gian ôn tập:                               từ 10/5/2010 đến 17/5/2010.
Dự kiến thời gian thi tuyển sinh:         ngày 22/5/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên - Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0563847545).
 
 
 
 

                                KT. HIỆU TRƯỞNG
                              
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                         (Đã ký)
 
                                 ĐINH THANH ĐỨC 
 
 
 
 
 

phdung (Theo Phòng ĐT và BDTX)
 Bản để in


Tin liên quan: Thông báo

Những bản tin khác: