www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007353356

Việc làm sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn

06.03.2012 10:07
Xem hình
Là một trong những trường ĐH công lập lớn, đa ngành ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên với 35 năm xây dựng và phát triển. Quy mô đào tạo: 30.000 sinh viên (16.000 sinh viên hệ chính qui). Với 16 khoa, đào tạo 41 ngành trình độ đại học, 8 ngành trình độ cao đẳng, 11 chuyên ngành trình độ thạc sĩ.

ĐÀO TẠO CÁC NHÓM NGÀNH

- Sư phạm: đào tạo giáo viên tất cả các môn học bậc THPT, tiểu học, mầm non
- Tổng hợp: đào tạo cử nhân khoa học cơ bản và quản lý
- Kinh tế - QTKD: đào tạo cử nhân đại học và cao đẳng các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng và QTKD
- Kỹ thuật - Công nghệ: đào tạo kỹ sư điện, điện tử - viễn thông, xây dựng, hóa học và nông học trình độ đại học và cao đẳng.

TUYỂN SINH 2012 (Cả nước )
Tổng chỉ tiêu ĐH, CĐ hệ chính quy: 4200

TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẶC TRƯNG

- Một trong những trường ĐH công lập lớn, đa ngành ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên với 35 năm xây dựng và phát triển.
- Quy mô đào tạo: 30.000 sinh viên (16.000 sinh viên hệ chính qui).
- 16 khoa, đào tạo 41 ngành trình độ đại học, 8 ngành trình độ cao đẳng, 11 chuyên ngành trình độ thạc sĩ.
- Đào tạo các ngành sư phạm từ năm 1977.
- Đào tạo theo học chế tín chỉ, học phí theo quy định đối với các trường công lập.
- Chương trình đào tạo được cập nhật theo hướng phát triển công nghệ mới, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc thực tế của nhà tuyển dụng.
- Hợp tác với tổ chức Anh ngữ ELI, chương trình Fulbright Việt Nam, tổ chức tình nguyện VSO của New Zealand trong đào tạo cử nhân Tiếng Anh; hợp tác với các trường ĐH Konkuk, Busan (Hàn Quốc) trong đào tạo cử nhân hóa học, kinh tế, sinh học; hợp tác với đại học Paris7, Masseille, Lyon trong đào tạo thạc sĩ, cử nhân Toán học,…

ĐỘI NGŨ GV – CSVC

- 612 giảng viên cơ hữu.
- 8 PGS, TSKH, 88 TS và 419 Thạc sĩ.
- 5 khu giảng đường: 140 phòng học; 70 phòng thí nghiệm, thực hành.
- Thư viện trên 3 vạn đầu sách, giáo trình.
- Hệ thống Wifi phủ toàn trường.
- 6 khu KTX với 4500 chỗ ở cho SV.
- Toà nhà làm việc 15 tầng
- Cở sở tập trung, rộng 12 hecta. Môi trường tốt, cảnh quang đẹp (sát biển), chi phí ăn, ở thấp.

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
 


A. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC:

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM:


1. SƯ PHẠM  TOÁN HỌC (Mã ngành D140209, Khối thi: A)


- Giảng dạy Toán học ở các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
- Làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm ứng dụng Toán học.

2. SƯ PHẠM  VẬT LÝ (D140211, A):

- Giảng dạy Vật lý ở các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
- Có thể theo học các hệ đào tạo cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

3. SƯ PHẠM  HÓA HỌC (D140212, A)

- Giảng dạy Hóa học ở các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
- Phụ trách chuyên môn ở các cơ quan trong ngành giáo dục và các ngành liên quan đến Hóa học.
- Nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước liên quan đến Hóa học.
- Học các chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Hóa học.

4. SƯ PHẠM TIN HỌC (D140210, A, D1)

- Giảng dạy môn Tin học ở các trường THPT, đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.
- Làm chuyên viên quản lý CNTT tại các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp với các vị trí như quản trị mạng, tổ chức và quản trị hệ thống thông tin, lập trình ứng dụng.
- Làm việc cho các công ty chuyên về phần mềm, các giải pháp về CNTT.

5. SƯ PHẠM SINH HỌC (SINH – KTNN) (D140213, B)

- Giảng dạy môn Sinh học và KTNN ở các trường THPT, đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.
-  Làm việc trong các tổ chức, cơ quan và viện nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

6. SƯ PHẠM NGỮ VĂN (D140217, C)

- Giảng dạy tiếng Việt và văn học ở các trường THPT, đại học, cao đẳng hay TCCN.
- Công tác tại các cơ quan văn hóa-văn nghệ, các báo, đài phát thanh-truyền hình, các công sở hành chính…

7. SƯ PHẠM LỊCH SỬ (D140218, C)

- Giảng dạy Lịch sử tại các trường THPT, cao đẳng và đại học.
- Tham gia nghiên cứu tại các viện, trung tâm, các cơ quan đoàn thể xã hội liên quan đến kiến thức lịch sử.

8. SƯ PHẠM ĐỊA LÍ (D140219, A, C)

- Giảng dạy môn Địa lí ở các trường THPT, THCS hoặc tham gia nghiên cứu khoa học tại các viện, trung tâm, cơ quan ban ngành có liên quan đến chuyên môn Địa lý.
- Những SV giỏi có thể được nhận làm việc tại các trường đại học và cao đẳng sư phạm hoặc được tiếp tục đào tạo ở trình độ sau đại học.

9. GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (D140205, C, D1)

- Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường THPT, có thể giảng dạy các môn khoa học Mác- lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị ở địa phương,
- Giảng dạy chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề hoặc công tác trong các cơ quan chính trị- xã hội.

10. SƯ PHẠM  TIẾNG ANH (D140231, D1)

- Giảng dạy tiếng Anh  ở các trường THPT, đại học, cao đẳng hay TCCN.
- Học các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

11. GIÁO DỤC TIỂU HỌC (D140202, A, C)

- Giảng dạy tại các trường tiểu học.
- Làm chuyên viên phụ trách chuyên môn ở các Phòng, Sở Giáo dục – Đào tạo.

12. GIÁO DỤC THỂ CHẤT (D140206, T)

- Giảng dạy môn Thể dục, Giáo dục thể chất ở các trường THPT, đại học, cao đẳng hay TCCN.
- Có thể theo học các hệ đào tạo cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

13. GIÁO DỤC MẦM NON (D140201, M)

- Giảng dạy tại các trường mầm non.
- Làm chuyên viên phụ trách chuyên môn ở các Phòng, Sở Giáo dục – Đào tạo.

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

1. TOÁN HỌC (D460101, A)


- Làm việc ở các viện nghiên cứu, các trung tâm ứng dụng Toán học.
- Giảng dạy ở các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (D480201, A, D1)

- Làm việc tại các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp về CNTT với các vị trí như quản trị mạng, tổ chức và quản trị hệ thống thông tin, lập trình ứng dụng.
- Làm việc trong các công ty phần mềm, hệ thống máy tính và các giải pháp về CNTT.
- Làm việc trong các viện nghiên cứu chuyên về CNTT và Truyền thông.
- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.
- Giảng dạy môn Tin học ở các trường THPT nếu học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. VẬT LÝ HỌC (D440102, A)

- Làm việc ở các viện, trung tâm nghiên cứu cơ bản và ứng dụng liên quan đến Vật lý.
- Giảng dạy vật lý ở các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
- Có thể theo học các hệ đào tạo ở cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

4. HÓA HỌC (D440112, A)

- Nghiên cứu trong các viện, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước có liên quan đến Hóa học.
- Điều hành sản xuất, quản lý kỹ thuật trong các công ty, nhà máy hóa chất, dược phẩm,… với vai trò là cán bộ kỹ thuật.
- Giảng dạy môn Hóa học ở các trường THPT nếu học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
- Có thể học tiếp ở các bậc cao hơn, chương trình sau đại học ngành hóa học.

5. SINH HỌC (D420101, B)

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Sinh học thực nghiệm, Công nghệ sinh học ở các cơ quan nghiên cứu.
- Làm việc ở các cơ quan quản lí và các doanh nghiệp có liên quan đến sinh học, nông học, y học, môi trường.
- Giảng dạy môn Sinh học ở các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề nếu học bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

6. QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI (D850103, A, B, D1)

- Làm công tác nghiệp vụ về quản lí đất đai, đo đạc, tư vấn và thông tin đất đai tại các Sở, Phòng Tài nguyên - Môi trường.
- Công tác tại các công ty, doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân về các hoạt động: quản lý, dịch vụ - tư vấn kỹ thuật địa chính và đất đai, môi giới đất đai, thị trường bất động sản,…
- Có thể tiếp tục học bậc sau đại học.

7. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN (D440217, A, B, D1)

-  Nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: Địa lí tự nhiên, địa mạo, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, môi trường biển và đới bờ…
- Làm các công việc trong các công ty, doanh nghiệp nhà nước  hoặc tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực: quản lí đất đai, môi trường;  quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên, đánh giá tác động môi trường và chất lượng môi trường, quản lý môi trường, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; xây dựng, quản lý và đánh giá các dự án phát triển đô thị, nông nghiệp, nông thôn.
- Làm công tác nghiệp vụ về quản lí đất đai, đo đạc, tư vấn và thông tin đất đai tại các Sở KH - CN, Sở, Phòng TN - MT hoặc tại các Trung tâm ứng dụng địa lí và môi trường…,
- Có thể tiếp tục học bậc sau đại học.

8. VĂN HỌC (D220330, C)

- Làm việc trong các cơ sở văn hóa-văn nghệ, các báo, đài phát thanh-truyền hình, các công sở hành chính…
- Giảng dạy tại các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có giảng dạy tiếng Việt và văn học nếu học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

9. LỊCH SỬ (D220310, C)

- Làm công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm, các cơ quan đoàn thể xã hội liên quan đến kiến thức lịch sử.
- Có thể tham gia giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học nếu học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

10. TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC (D310403, B, C)

- Giảng dạy môn Tâm lý học, Giáo dục học ở các trường đại học, cao đẳng; giảng dạy Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục hướng nghiệp tư vấn học đường ở các trường phổ thông; phụ trách công tác giáo dục - văn hóa trong các tổ chức đoàn thể xã hội.
- Có thể theo học các hệ đào tạo cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

11. CÔNG TÁC XÃ HỘI (D760101, C, D1)

- Làm việc tại các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp từ trung ương đến địa phương.
- Làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội…
- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội.
- Có thể theo học các hệ đào tạo cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

12. QUẢN LÝ GIÁO DỤC (D140114, A, C)

- Hoạch định, tổ chức hoạt động văn hóa - giáo dục cho các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội với vai trò chuyên gia.
- Quản lí, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục và đào tạo ở các ngành học, bậc học, loại hình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Lập kế hoạch, triển khai có kết quả các chương trình và các dự án về văn hóa - xã hội và giáo dục và đào tạo các địa phương.
- Học tập, nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục ở trình độ cao hơn (thạc sĩ QLGD, tiến sĩ  QLGD).

13. VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA DU LỊCH) (D220113, C, D1)

Công tác tại các Sở Văn hóa, Nhà văn hóa; làm việc tại các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở văn hóa-du lịch.

14. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (HÀNH CHÍNH HỌC) (D310205, A, C, D1)

- Công tác trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, thành phố, huyện, xã, các cơ quan Đảng,  tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp,  đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang từ trung ương đến địa phương.

15. NGÔN NGỮ ANH (D220201, D1)

- Làm việc ở các viện,  trung tâm nghiên cứu cơ bản và ứng dụng và các cơ quan truyền thông có liên quan đến ngôn ngữ Anh.
- Làm công tác biên phiên dịch và giao dịch tại các cơ quan, nhà máy, công ty, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn ... có nhu cầu sử dụng tiếng Anh
-  Giảng dạy tiếng Anh ở bậc phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp nếu được đào tạo ngoại khóa về PPGD tiếng Anh.
- Có thể theo học các hệ đào tạo cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

III. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH (D340101, A, D1)

- Chuyên ngành QTKD tổng hợp: Làm việc tại các loại doanh nghiệp, công tác tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp có liên quan đến kinh doanh hoặc quản lý kinh doanh.
- Chuyên ngành QTKD Du lịch: Làm việc ở các bộ phận quan hệ khách hàng của các doanh  nghiệp thương mại; Phòng dịch vụ của các Ngân hàng thương mại; Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; Khách sạn, Nhà hàng; Công ty du lịch, Công ty lữ hành; Khu du lịch, điểm du lịch; Bảo tàng; Cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch - dịch vụ.
- Chuyên ngành Quản trị Marketing: Làm việc tại Phòng Marketing, phòng Kinh doanh, bộ phận bán hàng các công ty; công ty quảng cáo; công ty tổ chức sự kiện; công ty nghiên cứu thị trường; bộ phận Marketing và quan hệ khách hàng của các Ngân hàng thương mại,..
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thương mại: Làm việc tại phòng Kinh doanh, bộ phận bán hàng các công ty; công ty tổ chức sự kiện, hội chợ thương mại; các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại,..
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế: Làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị có hoạt động ngoại thương; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp; Phòng thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại; Các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài ở Việt Nam hoặc công ty Việt Nam ở nước ngoài; Cơ quan hợp tác quốc tế, tổ chức quốc tế; Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến ngoại giao;..
Ngoài ra, cử nhân kinh tế các chuyên ngành QTKD có thể làm việc tốt ở các công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu, kế toán, tài chính, ngân hàng; các cơ quan Nhà nước trung ương và địa phương; cơ quan Thuế; các viện nghiên cứu; giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngành QTKD.

2. KINH TẾ (KINH TẾ ĐẦU TƯ) (D310101, A, D1)

- Công tác ở các Vụ của các Bộ, ngành, Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP, Phòng Kế hoạch của quận, huyện,…Tổng công ty, công ty, ngân hàng, cơ quan tư vấn dịch vụ đầu tư, viện nghiên cứu hoặc giảng dạy,…

3. KẾ TOÁN (D340301, A, D1)

- Công tác trong các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ, công ty, tổng công ty, đơn vị xuất nhập khẩu, tài chính ngân hàng, cơ quan thuế, viện nghiên cứu hoặc giảng dạy,…

4. TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (D340201, A, D1)

- Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: Làm việc tại các Công ty tài chính; Công ty chứng khoán; Bộ phận Tài chính - kế toán của các doanh nghiệp; Phòng tài chính - kế toán của các Ngân hàng thương mại,..
- Chuyên ngành Ngân hàng và kinh doanh tiền tệ: Làm việc tại Ngân hàng Thương mại; Ngân hàng Nhà nước; các tổ chức tín dụng khác,..
- Chuyên ngành Quản lý Tài chính - Kế toán: Làm việc tại Phòng Tài chính - kế toán của các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp; Công ty kiểm toán; Sở, Phòng Tài chính của tỉnh, thành phố, huyện, xã, phường;..
- Chuyên ngành Đầu tư: Làm việc tại Công ty tài chính; Công ty chứng khoán; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các sở Kế hoạch và Đầu tư; các Trung tâm xúc tiến đầu tư; Bộ phận thẩm định dự án của Ngân hàng thương mại; Phòng dự án của các doanh nghiệp; các Dự án quốc tế; Ban quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, Ban quản lý dự án các tỉnh, thành phố,..
- Chuyên ngành Tài chính công và Quản lý thuế: Công tác tại cơ quan quản lý thuế của Nhà nước (Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Phòng thuế); Sở Tài chính, phòng Tài chính; Kho Bạc Nhà nước; Cơ quan Hải quan; Bộ phận tài chính kế toán của các doanh nghiệp; làm kế toán thuế cho các doanh nghiệp,..
Ngoài ra, Cử nhân ngành TC-NH có thể làm việc ở các cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương; Các Quỹ đầu tư; Các doanh nghiệp; Các tập đoàn kinh tế; Công ty bảo hiểm; Ngân hàng thương mại; Các cơ quan tư vấn dịch vụ đầu tư; Các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy ngành Tài chính – Kế toán – Ngân hàng ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp,..

IV. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

1. KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (D520201, A)


- Làm việc tại công ty điện lực, các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật điện.
- Có thể tiếp tục học chương trình sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ.

2. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG (ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG cũ) (D520207, A)

- Làm việc tại các công ty về điện tử, viễn thông; các đài truyền thanh-truyền hình; các công ty truyền hình cáp; Điện thoại – điện báo; các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị điện tử - viễn thông, các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.
- Có thể tiếp tục học chương trình sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ.

3. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP) (D510103, A)

- Làm việc tại các Ban quản lý dự án, công ty tư vấn thiết kế, công ty thi công, công ty giám sát công trình xây dựng.
- Có thể tiếp tục học chương trình sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ.

4. NÔNG HỌC (D620109, B)

- Làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học nông nghiệp, viện, trung tâm nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến sinh học và nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp, trang trại trồng trọt, chăn nuôi, các sở, phòng thí nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, khoa học – công nghệ.

5. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (D510401, A)

- Làm việc tại các nhà máy lọc dầu, hóa chất với vai trò kỹ sư thiết kế, lắp đặt, vận hành.
- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, vận hành cụm xử lý nước thải, đánh giá tác động môi trường, tư vấn xử lý môi trường; công tác tại các sở, phòng Tài nguyên – Môi trường.
- Nghiên cứu trong các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức xã hội trong, ngoài nước có liên quan đến công nghệ hóa học.
- Có thể học tiếp ở các bậc cao hơn, chương trình sau đại học ngành công nghệ hóa học.

B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:

1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (C510301, A)

- Làm việc tại công ty điện lực, các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.
- Có thể học liên thông đại học chính quy, hệ hoàn chỉnh đại học hoặc chuyển đổi chuyên ngành,  học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp tại trường.

2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG (Điện tử viễn thông cũ) (C510302, A)

- Làm việc tại các công ty về điện tử, viễn thông; các đài truyền thanh-truyền hình; các công ty truyền hình cáp; Điện thoại – điện báo; các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị điện tử - viễn thông, các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.
- Có thể học liên thông đại học chính quy,…tương tự như ngành CNKT Điện, điện tử.

3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (C480201, A, D1)

- Công tác tại các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp với các vị trí như quản trị mạng, tổ chức và quản trị hệ thống thông tin, lập trình ứng dụng.
- Làm việc cho các công ty chuyên về phần mềm, về hệ thống máy tính và các giải pháp về CNTT.
- Giảng dạy môn Tin học ở các trường THCS nếu học thêm về nghiệp vụ sư phạm.
- Có thể học liên thông lên đại học chính quy tại trường.

4. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (C510401, A)

- Làm việc trong các nhà máy lọc dầu, hóa chất với vai trò là cán bộ kỹ thuật
- Làm việc trong các tổ chức xã hội trong và ngoài nước có liên quan đến công nghệ hóa học
- Có thể học liên thông chương trình đại học ngành công nghệ hóa học.

5. TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (C340201, A, D1)

- Làm việc tại Ngân hàng và doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, các đơn vị, tổ chức và cơ quan hành chính sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn.
- Có thể học liên thông lên đại học chính quy tại trường.

6. QUẢN TRỊ KINH DOANH (C340101, A, D1)

- Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ.
- Có thể học liên thông lên đại học chính quy tại trường.

7. QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI (C850103, A, B, D1)

- Làm việc tại các trường cao đẳng hoặc các doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân; làm công tác nghiệp vụ đo đạc, tư vấn và thông tin đất đai tại các Sở Tài nguyên - Môi trường, các Phòng Tài nguyên - Môi trường các tỉnh, thành, huyện hoặc công tác tại các Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn kỹ thuật địa chính và đất đai...

8. KẾ TOÁN (C340301, A, D1)

- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ, công ty, tổng công ty, đơn vị xuất nhập khẩu, tài chính ngân hàng, cơ quan thuế,…
- Có thể học liên thông lên đại học chính quy tại trường.
 
 
 
 
 

hang (Theo Phòng Đào tạo)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: