www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007365662

Giới thiệu Trạm Y tế

05.05.2010 15:51
Xem hình
Trạm Y tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức các hoạt động về phòng bệnh, chữa bệnh và giới thiệu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên cho cán bộ và sinh viên trong Trường; giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác an toàn thực phẩm.

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRẠM Y TẾ
 

I. Chức năng

Trạm Y tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức các hoạt động về phòng bệnh, chữa bệnh và giới thiệu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên cho cán bộ và sinh viên trong Trường; giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác an toàn thực phẩm.

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch về công tác y tế dài hạn, ngắn hạn cho cán bộ, sinh viên trong Trường.
- Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm y tế cho từng năm, từng khóa.
- Hướng dẫn và kiểm tra vệ sinh lao động trong các xưởng, phòng học, phòng làm việc, ký túc xá và khuôn viên Trường. Kiểm tra vệ sinh thực phẩm ở nhà ăn, căng tin trong Trường.
- Tổ chức giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống bệnh. Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế cấp trên.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, chữa bệnh tại Trường hoặc chuyển lên tuyến trên theo quy định của ngành Y tế cho cán bộ và sinh viên.
- Xây dựng kế hoạch, dự trù mua thuốc men, dụng cụ y tế hàng năm theo kinh phí được duyệt. Thực hiện đúng chế độ cấp phát, thanh toán và bảo quản thuốc men, dụng cụ y tế do trạm quản lý.
- Phối hợp với phòng Tổ chức - Cán bộ, phòng Công tác sinh viên có kế hoạch và thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
 
 
 
 

phdung
 Bản để in