www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007363620

Danh sách phòng thi Học kỳ 1- Khóa 33 - Hệ chính quy năm học 2011-2012 (Thi vào các buổi sáng)

13.12.2011 07:40
Xem hình
Danh sách phòng thi học kỳ 1 Khóa 33 - Hệ chính quy năm học 2011-2012 (Thi vào các buổi sáng)DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 -  KHÓA 33 - HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2011-2012

 

   Lịch thi: Thi vào các buổi sáng:
   Ca 1: Bắt đầu từ 6h45
   Ca 2: Bắt đầu từ 9h00

  
   Sinh viên muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
   Tầng 3 nhà Trung tâm.


1. Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa học máy tính K33
- Sư phạm Tin học K33
2. Khoa Địa lý - Địa chính
- Địa chính K33
- Sư phạm Địa K33
3. Khoa GDTC-QP
- GDTC-QP K33
- Sư phạm TDTT K33
4. Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non
- Giáo dục Mầm non K33
- Giáo dục Tiểu học K33
5. Khoa Hóa học
- Công nghệ Hóa K33
- Sư phạm Hóa K33
- Tổng hợp Hóa K33
6. Khoa Kinh tế và Kế toán
- Kế toán K33A
- Kế toán K33B
- Kế toán K33C
- Kế toán K33D
- Kế toán K33E
- Kế toán K33F
- Kế toán K33G
- Kinh tế đầu tư K33A
- Kinh tế đầu tư K33B
7. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
- CNKT XD K33A
- CNKT XD K33B
- ĐTVT K33A
- ĐTVT K33B
- KT ĐIỆN 33A
- KT ĐIỆN 33B
8. Khoa Lịch sử
- Sư phạm Lịch sử K33
- Tổng hợp Lịch sử K33
9. Khoa LLCT-HC
- Giáo dục Chính trị K33
- Hành chính học K33
10. Khoa Ngoại ngữ
- Sư phạm Anh K33A
- Sư phạm Anh K33B
- Tổng hợp Anh K33A
- Tổng hợp Anh K33B
- Tổng hợp Anh K33C
11. Khoa Ngữ văn
- Sư phạm Văn K33
- Tổng hợp Văn K33A
- Tổng hợp Văn K33B
- Việt Nam học K33
12. Khoa Sinh-KTNN
- Sư phạm Sinh K33
- Tổng hợp Sinh K33
13. Khoa TCNN-QTKD
- Quản trị kinh doanh 33A
- Quản trị kinh doanh 33B
- Quản trị kinh doanh 33C
- Quản trị kinh doanh 33D
- Quản trị kinh doanh 33E
- Quản trị kinh doanh 33F
- Quản trị kinh doanh 33G
- Tài chính ngân hàng 33A
- Tài chính ngân hàng 33B
- Tài chính ngân hàng 33C
- Tài chính ngân hàng 33D
- Tài chính ngân hàng 33E
- Tài chính ngân hàng 33F
14. Khoa TLGD_CTXH
- CTXH K33
- Sư phạm TLGD K33
15. Khoa Toán
- Sư phạm Toán K33
- Tổng hợp Toán K33
16. Khoa Vật Lý-KTCN
- Sư phạm Lý K33
- Tổng hợp Lý K33
17. Danh sách thi tích lũy tất cả các khoa


hang (Theo Phòng Khảo thí và ĐBCL)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: