www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007350900

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường

10.03.2011 14:19
Căn cứ điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ;phdung (Theo Phòng Tổ chức - Cán bộ)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: