www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007370586

Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận Chính trị

13.12.2013 10:48
Xem hình
Nhằm nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị theo hệ thống tín chỉ, thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Quy Nhơn” vào lúc 07h30’ ngày 11 tháng 12 năm 2013.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị theo hệ thống tín chỉ, thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Quy Nhơn” vào lúc 07h30’ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Đến dự Hội thảo, đại diện các Tổ bộ môn Lý luận chính trị của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Về phía Trường Đại học Quy Nhơn PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận chính trị-Hành chính và đại diện sinh viên đến từ các Khoa trong trường.

Ban Tổ chức đã chọn 6 báo cáo trong số 19 bài tham luận để trình bày tại Hội thảo. Nội dung của các báo cáo tập trung chủ yếu vào việc đánh giá thực trạng việc dạy và học các môn Lý luận chính trị theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thảo luận về vấn đề đổi mới phương pháp dạy - học các môn Lý luận chính trị từ hình thức đào tạo niên chế sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Quy Nhơn. Qua đó, đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất về nội dung, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị theo hệ thống tín chỉ ở các trường Đại học, Cao đẳng. Nét nổi bật của các báo cáo là tính khoa học, sáng tạo và hiệu quả. Nhiều tham luận có ý nghĩa thực tiễn trong việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã góp ý, trao đổi những kinh nghiệm trong thực tiễn giảng dạy và thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong việc dạy - học các môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Quy Nhơn, góp phần trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho sinh viên hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao nội dung và ý nghĩa của buổi Hội thảo. Đồng thời cũng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để các giảng viên, các nhà khoa học và các nhà quản lý giao lưu và chia sẻ các kết quả nghiên cứu cũng như những kinh nghiệm giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị, góp phần phục vụ cho công tác đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn trong những năm sắp tới.


Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:


Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
Khai mạc Hội thảo khoa học ""Nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị
tại Trường Đại học Quy Nhơn"


Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
TS. Hồ Xuân Quang - Trưởng khoa LLCT-HC báo cáo tham luận

Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
Ban Chủ trì Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy - học các môn Lý luận chính trị
tại Trường Đại học Quy Nhơn"


Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Hải - Giảng viên Khoa LLCT-HC báo cáo tham luận


Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
TS. Nguyễn Thị Ngân Loan - Phó Trưởng Khoa LLCT-HC báo cáo tham luận

Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
ThS. Lê Văn Lợi - Giảng viên Khoa LLCT-HC trình bày những khó khăn trong việc
dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Hội thảo


Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy  học các môn Lý luận Chính trị
ThS. Nguyễn Kim Anh - Tổ trưởng Tổ Bộ môn LLCT Trường Cao đẳng Bình Định trao đổi kinh nghiệm
dạy và học các môn LLCT tại Hội thảo

 

hang (Theo Phòng KHCN và HTQT)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: