www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 005450099

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 các lớp cao học khóa 16 (2013 - 2015)

Đăng ngày: [17.06.2014 10:57] [Đã đọc: 2293]

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 các lớp cao học khóa 16 (2013 - 2015)
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Khoa học máy tính; Quản lý giáo dục; Ngôn ngữ học; Văn học Việt Nam; Lịch sử Việt Nam; Kế toán; Hóa lý thuyết và hóa lý; Sinh học thực nghiệm; Kỹ thuật điện; Toán giải tích; Đại số và lý thuyết số.

Thông báo về kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Đăng ngày: [17.06.2014 10:49] [Đã đọc: 1268]

Thông báo về kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2014
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo thời gian bảo vệ luận văn và nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với các chuyên ngành như sau:

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Đăng ngày: [16.06.2014 08:55] [Đã đọc: 1087]

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời khóa biểu học và thi môn học bổ sung kiến thức năm 2014

Đăng ngày: [20.05.2014 10:13] [Đã đọc: 2824]

Thời khóa biểu học và thi môn học bổ sung kiến thức năm 2014
Thời khóa biểu học và thi môn học bổ sung kiến thức năm 2014 ngành Kế toán
Thời gian học: Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 01/7/2014
Thời gian thi: Từ ngày 14/7/2014 đến ngày 18/7/2014 (Buổi tối)

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2014

Đăng ngày: [16.05.2014 09:36] [Đã đọc: 1196]

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2014
Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2014 của các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Quản lý giáo dục và Kế toán như sau:

Kế hoạch giảng dạy và thi các môn học bổ sung kiến thức ngành Quản lí giáo dục năm 2014

Đăng ngày: [18.04.2014 09:23] [Đã đọc: 4180]

Kế hoạch giảng dạy và thi các môn học bổ sung kiến thức ngành Quản lí giáo dục năm 2014
Kế hoạch giảng dạy và thi các môn học bổ sung kiến thức ngành Quản lí giáo dục năm 2014
Thời gian học: Từ ngày 21/4 đến 18/6/2014
Thi kết thúc môn học: Từ ngày 23/6 đến 25/6/2014

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 14 (2011-2013)

Đăng ngày: [15.04.2014 16:06] [Đã đọc: 3968]

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 14 (2011-2013)
Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 14 (2011-2013) như sau:

Thời gian, lịch thi và danh sách kỳ thi đánh giá trình độ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 - Khung Châu Âu

Đăng ngày: [15.04.2014 13:54] [Đã đọc: 2945]

Thời gian, lịch thi và danh sách kỳ thi đánh giá trình độ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 - Khung Châu Âu
Thời gian, lịch thi và danh sách kỳ thi đánh giá trình độ Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) tương đương cấp độ B1 - Khung Châu Âu - Kỳ thi thứ 1 - Năm 2014

Thông báo về việc thực hiện quy trình giao đề tài luận văn khóa 16 (2013-2015)

Đăng ngày: [11.03.2014 08:57] [Đã đọc: 2379]

Thông báo về việc thực hiện quy trình giao đề tài luận văn khóa 16 (2013-2015)
Nhà trường thông báo và yêu cầu các Khoa quản lý chuyên ngành và học viên khóa 16 thực hiện nội dung sau:

Thông báo về thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2014

Đăng ngày: [07.03.2014 14:29] [Đã đọc: 2037]

Thông báo về thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2014
Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2014 của các chuyên ngành như sau:

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  [sau]