www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 005705339

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Khóa 17)

Đăng ngày: [17.10.2014 15:45] [Đã đọc: 1255]

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Khóa 17)
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 17
Từ ngày: 20/10/2014 đến ngày 16/01/2015

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Đăng ngày: [10.10.2014 09:56] [Đã đọc: 1777]

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014
Nhà trường thông báo kế hoạch nhập học như sau:

Thông báo về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Đăng ngày: [03.10.2014 15:52] [Đã đọc: 1672]

Thông báo về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014
Sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh nhận đơn khiếu nại về điểm thi của thí sinh trong thời hạn 15 ngày, cụ thể như sau:

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Đăng ngày: [03.10.2014 15:40] [Đã đọc: 4961]

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014
Trường Đại học Quy Nhơn công bố quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 như sau:

Quyết định về việc xác định phương án điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Đăng ngày: [03.10.2014 15:29] [Đã đọc: 1378]

Quyết định về việc xác định phương án điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014
Quyết định về việc xác định phương án điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 như sau:

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (Đợt 3)cho các lớp cao học khóa 16

Đăng ngày: [01.10.2014 14:06] [Đã đọc: 1423]

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (Đợt 3)cho các lớp cao học khóa 16
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (Đợt 3)cho các lớp cao học khóa 16
Buổi sáng: Từ 7h00
Buổi chiều: Từ 13h30

Lịch thi và hiệu lệnh Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Đăng ngày: [12.09.2014 10:49] [Đã đọc: 2100]

Lịch thi và hiệu lệnh Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014
Địa điểm: Giảng đường A1
Thời gian:
- Cán bộ coi thi và phục vụ: 7h00 ngày 20/9/2014 tại Phòng Hội đồng
- Thí sinh: 7h30 ngày 20/9/2014 tại các phòng thi

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Đăng ngày: [03.09.2014 16:03] [Đã đọc: 5150]

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 các lớp cao học khóa 16 (2013 - 2015)

Đăng ngày: [17.06.2014 10:57] [Đã đọc: 2725]

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 các lớp cao học khóa 16 (2013 - 2015)
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Khoa học máy tính; Quản lý giáo dục; Ngôn ngữ học; Văn học Việt Nam; Lịch sử Việt Nam; Kế toán; Hóa lý thuyết và hóa lý; Sinh học thực nghiệm; Kỹ thuật điện; Toán giải tích; Đại số và lý thuyết số.

Thông báo về kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Đăng ngày: [17.06.2014 10:49] [Đã đọc: 1796]

Thông báo về kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2014
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo thời gian bảo vệ luận văn và nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với các chuyên ngành như sau:

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  [sau]