www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 006425305

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 các lớp cao học - Khóa 17 (2014 - 2016)

Đăng ngày: [24.06.2015 08:46] [Đã đọc: 690]

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 các lớp cao học - Khóa 17 (2014 - 2016)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 các lớp cao học - Khóa 17 (2014 - 2016)
Các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Khoa học máy tính; Kỹ thuật điện; Toán giải tích; Phương pháp toán sơ cấp, Đại số và lý thuyết số; Kế toán; Hóa lý thuyết và hóa lý; Quản lý giáo dục; Sinh học thực nghiệm; Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ học; Lịch sử Việt Nam

Thông báo về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 16 đợt 1 năm 2015

Đăng ngày: [19.06.2015 08:12] [Đã đọc: 1173]

Thông báo về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 16 đợt 1 năm 2015
Nhà trường thông báo thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn, ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 16 (2013-2015) như sau:

Lịch học và thi kết thúc các môn học bổ sung kiến thức ngành Khoa học máy tính năm 2015

Đăng ngày: [22.05.2015 09:55] [Đã đọc: 2218]

Lịch học và thi kết thúc các môn học bổ sung kiến thức ngành Khoa học máy tính năm 2015
Lịch học và thi kết thúc các môn học bổ sung kiến thức ngành Khoa học máy tính
Thời gian học: Từ ngày 22/5/2015 đến 25/6/2015
Thời gian thi: Từ ngày 27/6/2015 đến 30/6/2015
Địa điểm: Phòng 210 - Giảng đường A1

Thông báo về việc giao đề tài luận văn và phân công người hướng dẫn

Đăng ngày: [15.05.2015 08:19] [Đã đọc: 1674]

Thông báo về việc giao đề tài luận văn và phân công người hướng dẫn
Nhà trường đề nghị các khoa quản lý chuyên ngành triển khai thực hiện việc giao đề tài luận văn và phân công người hướng dẫn luận văn, cụ thể như sau:

Lịch học và thi kết thúc các môn học bổ sung kiến thức năm 2015

Đăng ngày: [12.05.2015 08:50] [Đã đọc: 2510]

Lịch học và thi kết thúc các môn học bổ sung kiến thức năm 2015
Lịch học và thi kết thúc các môn học bổ sung kiến thức năm 2015 ngành Kế toán và Quản lý giáo dục

Danh sách thí sinh đạt yêu cầu và được bảo lưu kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh cấp độ 3/6 - Kỳ thi thứ 1 năm 2015

Đăng ngày: [07.05.2015 08:12] [Đã đọc: 1511]

Danh sách thí sinh đạt yêu cầu và được bảo lưu kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh cấp độ 3/6 - Kỳ thi thứ 1 năm 2015
Danh sách thí sinh đạt yêu cầu và được bảo lưu kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Kỳ thi thứ 1 năm 2015

Kết quả thi trình độ tiếng Anh cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc - Lần 1 năm 2015

Đăng ngày: [05.05.2015 14:41] [Đã đọc: 1702]

Kết quả thi trình độ tiếng Anh cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc - Lần 1 năm 2015
Kết quả thi trình độ tiếng Anh cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc - Lần 1 năm 2015

Thông báo số 2 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Đăng ngày: [16.04.2015 16:13] [Đã đọc: 8427]

Thông báo số 2 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo (số 2) về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 như sau:

Lịch thi và danh sách thí sinh kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ngày: [10.04.2015 08:52] [Đã đọc: 1672]

Lịch thi và danh sách thí sinh kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Thời gian: 6h00, ngày 18/4/2015
Địa điểm: Tầng 2 và 3, Giảng đường A1 Trường Đại học Quy Nhơn
Phòng Hội đồng: Phòng Giảng viên (P. 208 A1)

Thông báo số 1 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Đăng ngày: [24.03.2015 10:01] [Đã đọc: 5959]

Thông báo số 1 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý; Kế toán; Khoa học máy tính; Kỹ thuật điện; Quản lý giáo dục; Ngôn ngữ học; Văn học Việt Nam...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  [sau]