www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 006024129

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật điện - khóa 16 (2013-2015)

Đăng ngày: [26.01.2015 15:32] [Đã đọc: 589]

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật điện - khóa 16 (2013-2015)
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật điện - khóa 16 (2013-2015)
Thời gian thi kết thúc học phần: Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 03/02/2015
Địa điểm: Tầng 7, 8, 9, 10, 11 - Nhà 15 tầng

Kế hoạch sử dụng phòng thi và lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp cao học khóa 16,17

Đăng ngày: [12.01.2015 09:43] [Đã đọc: 2001]

Kế hoạch sử dụng phòng thi và lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp cao học khóa 16,17
Nhà trường thông báo kế hoạch sử dụng phòng thi và lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp cao học khóa 16,17 như sau:

Danh sách thí sinh đạt yêu cầu và thí sinh được bảo lưu kết quả thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2014

Đăng ngày: [16.12.2014 09:59] [Đã đọc: 1440]

Danh sách thí sinh đạt yêu cầu và thí sinh được bảo lưu kết quả thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2014
Danh sách thí sinh đạt yêu cầu và thí sinh được bảo lưu kết quả thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1 - khung Châu Âu đợt 2 năm 2014 - Kỳ đánh giá ngày 22/11/2014

Kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 - khung Châu Âu kỳ thi thứ 2 năm 2014

Đăng ngày: [11.12.2014 15:46] [Đã đọc: 4112]

Kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 - khung Châu Âu kỳ thi thứ 2 năm 2014
Kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 - khung Châu Âu kỳ thi thứ 2 năm 2014 (Ngày 22 tháng 11 năm 2014)

Quyết định và danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 - Khóa 2

Đăng ngày: [25.11.2014 16:25] [Đã đọc: 1832]

Quyết định và danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 - Khóa 2
Quyết định và danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 - Khóa 2, chuyên ngành Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số

Lịch thi và danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh cấp độ B1 - Khung Châu Âu đợt 2 năm 2014

Đăng ngày: [14.11.2014 14:18] [Đã đọc: 1553]

Lịch thi và danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh cấp độ B1 - Khung Châu Âu đợt 2 năm 2014
Thời gian: 6h30 ngày 22 tháng 11 năm 2014
Địa điểm: Tầng 2 và 3, Giảng đường A1 Trường Đại học Quy Nhơn

Thông báo về việc bổ sung danh mục hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2014

Đăng ngày: [03.11.2014 14:07] [Đã đọc: 1013]

Thông báo về việc bổ sung danh mục hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2014
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo về việc bổ sung danh mục hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 như sau:

Kế hoạch Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014

Đăng ngày: [31.10.2014 08:15] [Đã đọc: 1129]

Kế hoạch Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014
Trường Đại học Quy Nhơn Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 như sau:

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ B1 của Khung Châu Âu, kỳ thi thứ 2 năm 2014

Đăng ngày: [28.10.2014 16:04] [Đã đọc: 1702]

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ B1 của Khung Châu Âu, kỳ thi thứ 2 năm 2014
Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ B1 của Khung Châu Âu, kỳ thi thứ 2 năm 2014, cụ thể như sau:

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Khóa 17)

Đăng ngày: [17.10.2014 15:45] [Đã đọc: 2165]

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Khóa 17)
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 17
Từ ngày: 20/10/2014 đến ngày 16/01/2015

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  [sau]