www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007364045

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 - Liên kết giữa Trường Đại học Quy Nhơn và đại học Đà Nẵng

24.06.2011 16:18
Xem hình
Căn cứ Thông báo số 2571/ĐHĐN ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Đại học Đà Nẵng về việc tuyển sinh cao học khóa 24;
Căn cứ Thông báo số 3017/ĐHĐN ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Đại học Đà Nẵng về việc tuyển sinh cao học khóa 24 liên kết đào tạo giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quy Nhơn;
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 9 năm 2011 liên kết với Đại học Đà Nẵng như sau:hang (Theo Phòng Sau đại học)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: