www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007360461

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2011chuyên ngành Quản lý giáo dục

28.03.2011 15:26
Xem hình
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2011chuyên ngành Quản lý giáo dục
Liên kết giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Đà Lạt

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  năm 2011
chuyên ngành Quản lý giáo dục
Liên kết giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Đà Lạt
 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1211/BGDĐT–GDĐH, ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Trường Đại học Quy Nhơn liên kết với Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục;

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2011 của Nhà trường,

Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2011 liên kết giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Đà Lạt, chuyên ngành Quản lý giáo dục  như sau:

I. Các môn thi tuyển
Môn cơ bản (180’):      Logic học;
Môn cơ sở (180’):        Giáo dục học;
Môn ngoại ngữ (120’): Thí sinh đăng ký thi 1 trong 4 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung.

II. Điều kiện dự thi
Người dự thi tuyển sinh phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
1. Có bằng tốt nghiệp đại học.
Nếu bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành Quản lý giáo dục thì phải học bổ sung kiến thức trước khi thi.
Nội dung, khối lượng học bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Có đủ sức khoẻ để học tập.
3. Nộp hồ sơ, lệ phí dự thi đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở đào tạo.

III. Đối tượng và chính sách ¬ưu tiên
1. Đối tượng:
a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.
Các đối tượng được ưu tiên nói trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền;
b) Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
đ) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;
e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.
2. Chính sách ưu tiên:
a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

IV. Các trường hợp miễn thi môn ngoại ngữ
- Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nư¬ớc ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung;
 - Có chứng chỉ TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32,  IELTS 4.0 hoặc TOEIC 450 điểm trở lên trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

V. Hồ sơ đăng ký dự thi
1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn) có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.
Thí sinh có thể tải mẫu đơn đăng ký dự thi và mẫu sơ yếu lí lịch tại ĐÂY
Đơn phải được đánh máy. Sơ yếu lý lịch có thể viết tay hoặc đánh máy, nếu in trên hai trang rời phải có dấu giáp lai.
3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học.
4. Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên cấp (không quá 6 tháng tính đến ngày dự thi).
5. Bản sao các giấy tờ hợp pháp thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
6. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ thuộc đối tượng miễn thi môn ngoại ngữ (nếu có).
7. Bốn ảnh 3 x 4cm mới chụp (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau ảnh) và bốn bì thư có dán tem (ghi rõ họ tên, địa chỉ cần gửi đến cho thí sinh).
•    Tất cả các bản sao đều phải có công chứng.

VI. Thu nhận hồ sơ dự thi và thời gian, địa điểm thi tuyển

1. Thu nhận hồ sơ dự thi:
a/ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/7/2011.
b/ Nơi thu nhận hồ sơ dự thi: Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học – Trường Đại học Đà Lạt (Phòng số 3, Nhà A1 - 01 Phù Đổng Thiên Vương – Thành phố Đà Lạt) 0918 627451_Nguyễn Thị Thu Hà;
Hoặc Phòng Sau đại học (Tầng 3 - Nhà Trung tâm), Trường Đại học Quy Nhơn -170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

2. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
Thời gian tổ chức thi tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến vào nửa đầu tháng 9. Ngày thi cụ thể Trường sẽ thông báo sau).
Địa điểm tổ chức thi tuyển:  Trường Đại học Quy Nhơn.

VII. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp học bổ sung kiến thức và ôn tập

1. Đăng ký học bổ sung kiến thức và đăng ký ôn tập các môn thi tuyển sinh  tại Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học – Trường Đại học Đà Lạt.
Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến ngày 10/5/2011.
Học viên có thể đăng ký qua điện thoại và phải làm đơn đăng ký học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 10/5/2011 theo mẫu đơn của Trường Đại học Quy Nhơn tại
 Website: http://www.qnu.edu.vn
Thời gian đăng ký ôn tập các môn thi tuyển sinh: Hạn chót là ngày 10/6/2011.

2. Thời gian tổ chức các lớp học cụ thể như sau:
a/ Học và thi các môn bổ sung kiến thức:
Từ giữa tháng 5/2011 đến cuối tháng 6/2011.
b/ Ôn tập các môn thi tuyển:
- Môn ngoại ngữ: Từ giữa tháng 6/2011 đến cuối tháng 7/2011.
- Môn cơ bản và môn cơ sở: Từ cuối tháng 7/2011 đến cuối tháng 8/2011.

3. Địa điểm học bổ sung kiến thức và ôn tập: Lớp học bổ sung và lớp ôn tập chỉ được bố trí tại Trường Đại học Đà Lạt nếu số lượng học viên theo học từ 15 người trở lên.  

VIII. Về địa điểm đặt lớp học:
Trên cơ sở kết quả tuyển sinh đủ điều kiện, lớp học sẽ được đặt tại Trường Đại học Đà Lạt.      

Để  biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ:

1. Phòng Sau đại học, Trường Đại học Quy Nhơn
170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: (056) 3518 070; Fax: (056) 3846 089
Email: psdh@qnu.edu.vn                             Website: http://www.qnu.edu.vn

2. Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học – Trường Đại học Đà Lạt – 01 Phù Đổng Thiên Vương – Thành phố Đà Lạt.
Điện thoại: 0918 627451_Nguyễn Thị Thu Hà
Email: phongdaotaodaihoc_sdh@dlu.edu.vn
Website: http://www.dlu.edu.vn
 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)            


TS. ĐỖ NGỌC MỸ 
   
 

hang (Theo Phòng Sau Đại học)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: