www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007361956

Thông báo tuyển sinh các lớp cao học liên kết đào tạo giữa Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Quy Nhơn kỳ thi tháng 3 năm 2011 - Khóa 23

26.01.2011 11:15
Xem hình
Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học được tổ chức vào tháng 3/2011, Đại học Đà Nẵng tiếp tục liên kết với trường Đại học Quy Nhơn mở các lớp cao học với các thông tin tuyển sinh như sau

 Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học được tổ chức vào tháng 3/2011, Đại học Đà Nẵng tiếp tục liên kết với trường Đại học Quy Nhơn mở các lớp cao học với các thông tin tuyển sinh như sau:phdung (Theo Phòng Sau Đại học)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: