www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007352496

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 qua mạng đối với sinh viên đại học chính quy khóa 33, 34

06.08.2012 08:21
Xem hình
Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy khóa 33, 34 đều phải đăng ký các tín chỉ sẽ học trong học kỳ I năm học 2012-2013 qua mạng. Để việc đăng ký được thực hiện thống nhất theo kế hoạch, Nhà trường thông báo đến sinh viên các nội dung sau đây:hang (Theo Phòng Đào tạo)
 Bản để in


Những bản tin khác: