www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007369742

Khoa Tâm lý & Giáo dục học

16.12.2009 00:52
Xem hình
- Khoa TL&GDH nguyên là bộ môn nghiệp vụ sư phạm trực thuộc Ban giám hiệu, có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu các môn Tâm lý học, Giáo dục học và Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên các ngành cử nhân sư phạm và sinh viên các ngành cử nhân khoa học

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, MỤC TIÊU VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sơ lược về sự ra đời của khoa

Năm thành lập khoa: Ngày 25/7/2005 trường Đại học Quy Nhơn ký Quyết định số 502/2005/QĐ-TCCB thành lập khoa Tâm lý và Giáo dục học thuộc trường Đại học Quy Nhơn.
 
Các giai đoạn phát triển của khoa
 
- Khoa TL&GDH nguyên là bộ môn nghiệp vụ sư phạm trực thuộc Ban giám hiệu, có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu các môn Tâm lý học, Giáo dục học và Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên các ngành cử nhân sư phạm và sinh viên các ngành cử nhân khoa học (cấp chứng chỉ sư phạm) thuộc trường Đại học Quy Nhơn trên các loại hình đào tạo (chính quy tập trung, chính quy không tập trung và văn bằng 2). 
- Năm học 2001-2002 được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo cử nhân sư phạm TLGD hệ chính quy tập trung, đến nay (2005-2006) đã có một khóa tốt nghiệp ra trường. 
- Năm học 2002-2003 được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục hệ chính quy. Năm học 2003-2004 đã đào tạo được một khoá tốt nghiệp ra trường. 
- Năm học 2004-2005 đảm nhiệm đào tạo cử nhân sư phạm Giáo dục đặc biệt hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm. 
- Năm học 2005-2006 được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm đào tạo cử nhân Công tác xã hội hệ chính quy. 
- Năm học 2005 Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo thạc sỹ QLGD
 
 

phdung
 Bản để in


Những bản tin khác: