www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007349051

Giấy mời dự Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Ngữ văn

15.11.2012 14:05
Xem hình
Giấy mời dự Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Ngữ văn

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGỮ VĂN
(1977 - 2012)
 
 
 

Giấy mời dự Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Ngữ văn


Giấy mời dự Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Ngữ văn


Giấy mời dự Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Ngữ văn

 
 
 
 

phdung (Theo Khoa Ngữ văn)
 Bản để in


Tin liên quan: Tin nổi bật

Những bản tin khác: