www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 007351248

Chương trình đào tạo Khoa Địa lý - Địa chính

29.04.2010 09:38
Kế hoạch giảng dạy toàn khóa Khoa Địa lý - Địa chính

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHÓA KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHÍNH
 
 

STT TÊN NGÀNH KHÓA 32
1 Ngành Sư phạm Địa lý Xem chi tiết
2 Ngành Địa lý Xem chi tiết
3 Ngành Địa chính Xem chi tiết

 

 
Giáo trình, tài liệu
 
1. Dân số - Tài nguyên - Môi trường, Lương Thị Vân, ĐHSP Quy Nhơn,  năm1995.
2. Địa lí tỉnh Bình Định, Lương Thị Vân - Bảo Thiều, Sở GD & ĐT Bình Định, năm1999.
3. Kĩ thuật dạy học địa lí, Dương Văn Thành, ĐHSP Quy Nhơn, năm 2000.
4. Địa lí kinh tế ngành - vùng, Dương Văn Thành, ĐHSP Quy Nhơn, năm 2001.
5. Địa lí nhiệt đới, Nguyễn Hữu Xuân, ĐHSP Quy Nhơn, năm 2001.
6. Môi trường và con người, Lương Thị Vân, NXB Giáo dục, năm 2001.
7. Một số vấn đề địa lí tự nhiên, Lương Thị Vân, ĐHSP Quy Nhơn, năm 2002.
8. Giáo dục môi trường qua môn Địa lí ở trường phổ thông, Lương Thị Vân - Nguyễn Đức Vũ, Trường ĐHSP Quy Nhơn, năm 2003.
9. Trắc nghiệm khách quan và đánh giá trắc nghiệm khách quan trong dạy học địa lí, Lương Thị Vân - Bùi Thị Bảo Hạnh - Lê Thị Lành, Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2004.
10. Sử dụng công nghệ thông tin và một số thiết bị dạy học hiện đại vào dạy học địa lí, Nguyễn Hữu Xuân, Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2004.
11. Các xu thế chính hiện nay về phát triển kinh tế xã hội, Dương Văn Thành, Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2005.
12. Dạy học Địa lí. Dự án Phát triển giáo dục tiểu học, Lương Thị Vân, Chủ biên Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2005.
13. Những vấn đề về địa lí tự nhiên đại cương và địa lí tự nhiên Việt Nam, Lương Thị Vân - Nguyễn Hữu Xuân - Nguyễn Thị Huyền, Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2006.
14. Đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí ở trường THPT, Lương Thị Vân - Dương Văn Thành, Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2006.
15. Đổi mới phương pháp dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin và một số phương tiện trong dạy học Địa lí 10, Nguyễn Hữu Xuân - Bùi Thị Bảo Hạnh, Trường ĐHQN, năm 2006.
16. Giáo dục bảo vệ môi trường qua dạy học môn Địa lí ở trường THCS. Lương Thị Vân. Trung tâm GDMT - Quỹ Rosa Luxemburg CHLB Đức, 8/2007.
17. Nâng cao năng lực dạy học môn Địa lí ở trường THPT. Lương Thị Vân - Bùi  Thị Bảo Hạnh - Lê Thị Lành, Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2007.
18. Thực hành giải bài tập Địa lí 11, Nguyễn Đức Vũ - Lê Thị Lành - Trần Thị Thùy Trang. NXB ĐHSP Hà Nội, năm 2007.
19. 808 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 11 (Chương trình cơ bản và nâng cao), PGS. TS nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Ths Vũ Đình Hoà, Ths Hoàng Quý Châu, Ths Nguyễn Đăng Chúng. NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, năm 2007.
20. Kiến thức cơ bản Địa lí 12 (Chương trình chuẩn và nâng cao), GS. TS Lê Thông (Chủ biên), TS Đàm Nguyễn Thuỳ Dương, Ths Hoàng Quý Châu. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2008.
21. Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh Tây Nguyên, PGS. TS Nguyễn Đức Vũ (chủ biên) - Trần Thị Thùy Trang - Nguyễn Hữu Xuân. NXBGiáo dục, 2008.  
22. Nâng cao năng lực dạy học môn Địa lí lớp 12 THPT, Lương Thị Vân - Lê Thị Lành - Trần Thị Kim Chung, Trường Đại học Quy Nhơn, 2009.
23. Hồ sơ địa chính (Giáo trình điện tử). Nguyễn Trọng Đợi, Trường ĐHQN, 2009.
24. Địa lí tự nhiên đại cương (Giáo trình điện tử). Nguyễn Hữu Xuân - Phan Thái Lê, Trường Đại học Quy Nhơn, 2009.
         

Tập bài giảng1. Dân số và phát triển.. Lương Thị Vân.
2.. Địa lí tự nhiên Việt nam (Phần đại cương). Lương Thị vân
3. Địa lí tự nhiên Việt Nam (Phần khu vực). Lương Thị Vân
4. Địa lí kinh tế xã hội đại cương. Lương Thị Vân
5. Khí quyển – Thuỷ quyển. Nguyễn Hữu Xuân
6. Địa lí nhiệt đới và phòng chống thiên tai. Nguyễn Hữu Xuân
7. GIS và ứng dụng tin học trong dạy học địa lí. Nguyễn Hữu Xuân           
8. Địa chất đại cương. Phan Thái Lê
9. Địa chất lịch sử. Phan Thái lê
10. Sinh thái học. Nguyễn thị Huyền
11. Thổ nhưỡng và sinh quyển. Nguyễn thị Huyền
12. Lớp vỏ cảnh quan và những quy luật địa lí chung của Trái Đất. Dương T. Nguyên Hà
13. Địa lí tự nhiên lục địa I. Dương Thị Nguyên Hà.
14. Địa lí tự nhiên lục địa II. Dương Thị Nguyên Hà
15. Bản đồ đại cương và đo vẽ địa hình. Đặng Ngô Bảo Toàn
16. Thực tập đo vẽ địa hình.Đặng Ngô Bảo Toàn
17. Hệ thống thông tin Địa lý (GIS) Đặng Ngô Bảo Toàn
18. Cơ sở viễn thám. Đặng Ngô Bảo Toàn
19. Giải đoán và điều vẽ ảnh Đặng Ngô Bảo Toàn
20. Hệ thống bản đồ quy hoạch hoá Đặng Ngô Bảo Toàn
21. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Nguyễn Trọng Đợi
22. Định giá đất. Nguyễn Trọng Đợi
23. Ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ. Nguyễn Trọng Đợi
24. Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính bằng công nghệ toàn đạc điện tử. Nguyễn Trọng Đợi, Trương Quang Hiển.
25.  Quy hoạch đô thị. Ngô Anh Tú
26. Đánh giá đất, Ngô Anh Tú
27. Thống kê, kiểm kê đất đai, Ngô Anh Tú
28. Trắc địa. Trương Quang Hiển
29. Đo đạc địa chính. Trương Quang Hiển
 
 
 

hang (Theo Khoa Địa lý - Địa chính)
 Bản để in


Những bản tin khác: