www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Giáo trình

Trang đầu >> Kỹ thuật và công nghệ >>Giáo trình Hệ thống cung cấp điện


Xem giáo trình


Giáo trình Hệ thống cung cấp điện

(1.57 Mb)
 

Tác giả: Trương Minh Tấn

Ngày đăng: 09.03.2010 08:34

Xếp hạng: 4.4/189

Mô tả:

Lời nói đầu. Chương 1: Những vấn đề chung về hệ thống cung cấp điện. Chương 2: Phụ tải điện. Chương 3: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện. Chương 4: Sơ đồ cung cấp điện và trạm biến áp. Chương 5: Tính toán điện trong mạng điện địa phương. Chương 6: Lựa chọn tiết diện dây dẫn trong mạng điện địa phương. Chương 7: Lựa chọn thiết bị điện. Chương 8: Tiết kiệm điện năng. Chương 9: Nối đất và chống sét.