Đại học chính quy

admin gửi vào T6, 06/16/2017 - 14:22
Ngày làm thủ tục dự thi: 8h00 sáng ngày 30/6/2017 Ngày thi: ngày 01, 02, 03/7/2017 Môn thi năng khiếu: + Ngành Giáo dục mầm non: đọc diễn cảm, kể chuyện, hát. + Ngành Giáo dục thể chất: bật xa tại chỗ, lực kế bóp tay, chạy cự ly ngắn. Lưu ý: - Ngày 17/6/2017 Nhà trường gửi giấy báo dự thi về cho tất cả thí sinh dự thi năng khiếu, nếu trong quá trình vận chuyển thư có thất lạc, thì đến ngày 30/6/2017 thí sinh có tên trong danh sách cứ đến Trường Đại học Quy Nhơn làm thủ tục đăng ký dự thi.
admin gửi vào T4, 05/17/2017 - 16:11
*Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ 2017 [1]* *Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển học bạ THPT 2017 [2]* [1] http://www.qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Phieu%20dang%20ky%20xet%20tuyen%20hoc%20ba%202017.doc [2] http://www.qnu.edu.vn/content/danh-sách-thí-sinh-nộp-hồ-sơ-xét-tuyển-học-bạ-vào-trường-đại-học-quy-nhơn-năm-2017
hang gửi vào T6, 04/28/2017 - 09:27
Đăng ký thi năng khiếu trực tuyến tại đây [1] Mẫu phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu TSĐH năm 2017 [2] [1] http://www.qnu.edu.vn/online/ [2] http://www.qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/mau%20dang%20ky%20thi%20nang%20khieu%202017.doc

Trang