Lịch công tác tuần

Từ 20/03/2017 đến 26/03/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
20/03/2017
05:00 Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Gia lai, Kon Tum (Đoàn xuất phát tại Trường) Theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHQN ngày 16/3/2017 Tỉnh Gia lai, Kon Tum Trưởng đoàn
Thứ hai
20/03/2017
05:45 Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Bình Định (Đoàn xuất phát tại Trường) Theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHQN ngày 16/3/2017 Tỉnh Bình Định Trưởng đoàn
Thứ hai
20/03/2017
14:00 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ hai
20/03/2017
19:00 Nhà văn Vũ Thanh nói chuyện và giao lưu về văn học Toàn thể viên chức, giảng viên, học viên cao học, sinh viên Khoa Ngữ văn và những người quan tâm Hội trường B Trưởng khoa
Thứ hai
20/03/2017
19:00 Hội thi các môn Khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2017 Đoàn viên, thanh niên LCĐ Khoa TCNH-QTKD Phòng máy tính tầng 4 (nhà 4 tầng) Bí thư Đoàn trường
Thứ ba
21/03/2017
08:00 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế tại trường đại học GS. Vasco Cruz (báo cáo); Phòng QLKH-HTQT; đại diện lãnh đạo các đơn vị (có giấy mời) và những người quan tâm Phòng họp 1 Ban tổ chức
Thứ ba
21/03/2017
16:00 Làm việc với Viện trưởng Viện hóa học, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam Đại diện BGH; Trưởng phòng QLKH-HTQT, Viện trưởng Viện NC ứng dụng KH-CN; Ban lãnh đạo Khoa Hóa Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ ba
21/03/2017
19:00 Hội thi các môn Khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2017 Đoàn viên, thanh niên LCĐ Khoa Địa lý - Địa chính Phòng máy tính tầng 4 (nhà 4 tầng) Bí thư Đoàn trường
Thứ tư
22/03/2017
16:00 Xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho sinh viên Lào Hiệu trưởng; các Trưởng phòng: ĐTĐH, QLKH-HTQT, CTSV; các Trưởng khoa: TCNH-QTKD, KT-CN, Sinh-KTNN Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ tư
22/03/2017
19:00 Khai mạc lớp học ngoại khóa cho lưu học sinh Lào Đội TNXK, lưu học sinh Lào Phòng sinh hoạt KTX C2 Bí thư Đoàn trường
Thứ tư
22/03/2017
19:00 Hội thi các môn Khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2017 Đoàn viên, thanh niên LCĐ Khoa Kinh tế - Kế toán Phòng máy tính tầng 4 (nhà 4 tầng) Bí thư Đoàn trường
Thứ năm
23/03/2017
06:30 Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Quảng Ngãi (Đoàn xuất phát tại Trường) Theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHQN ngày 16/3/2017 Tỉnh Quảng Ngãi Trưởng đoàn
Thứ năm
23/03/2017
08:30 Họp xét miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 Đại diện BGH; Phòng: CTSV, KHTC, ĐTĐH Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ sáu
24/03/2017
09:00 Hội thảo hợp tác nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (GS. Vasco Cruz, Đại học E'vora, Bồ Đào Nha) Giảng viên Khoa Sinh-KTNN (giảng viên không lên lớp); học viên cao học Sinh học thực nghiệm K18, K19; đại biểu mời và những người quan tâm Phòng 78 Khoa Sinh-KTNN
Thứ sáu
24/03/2017
19:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn GDTC-QP nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Thứ bảy
25/03/2017
07:30 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Địa lý - Địa chính nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Thứ bảy
25/03/2017
13:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn CNTT nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Thứ bảy
25/03/2017
18:00 Tham gia các hoạt động Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đội văn nghệ, sinh viên được cử tham dự Quảng trường trung tâm tỉnh Bình Định Bí thư Đoàn trường
Chủ nhật
26/03/2017
13:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn GDCT-QLNN nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Chủ nhật
26/03/2017
19:00 Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn trường BCH Đoàn trường và đại biểu mời Theo giấy mời Bí thư Đoàn trường

Tải lịch tuần