Lịch công tác tuần

Từ 14/08/2017 đến 20/08/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
14/08/2017
Thứ ba
15/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa Vật lý nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa Vật lý và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ ba
15/08/2017
08:30 Họp bàn kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa 40 nhập học Đại diện BGH; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng CTSV, ĐTĐH, HCTH, KHTC, Quản lý KTX, Trạm Y tế và Lãnh đạo các khoa Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ ba
15/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Phòng ĐT-BDTX nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Phòng ĐT-BDTX và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ ba
15/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Tài chính - CSVC nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ TC-CSVC và đại biểu mời Phòng 23 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ ba
15/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Trung tâm TTTL nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Trung tâm TTTL và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ ba
15/08/2017
15:00 Tiếp công dân - Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ tư
16/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa TLGD-CTXH nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa TL-GD& CTXH và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ tư
16/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa Ngữ văn nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa Ngữ văn và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ tư
16/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Quản lý KTX-Y tế nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ QL.KTX - Y tế và đại biểu mời Phòng 23 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ năm
17/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo SĐH nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo SĐH và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ năm
17/08/2017
08:30 Tập huấn công tác tổ chức nhập học sinh viên khóa 40 hệ chính quy Lãnh đạo Phòng CTSV và chuyên viên các phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC được phân công Phòng họp B Trưởng phòng CTSV
Thứ năm
17/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Sinh viên Khối Tự nhiên nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ SV Khối Tự nhiên và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ năm
17/08/2017
14:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp 2 Bí thư Đảng ủy
Thứ năm
17/08/2017
16:00 Hiệu trưởng gặp mặt các ứng viên được cử đi trao đổi học thuật tại ĐH Evora, Bồ Đào Nha thuộc Dự án Erasmus+ ICMK17 Đại diện BGH; lãnh đạo các phòng: QLKH-HTQT, ĐTSĐT, ĐTĐH, TCCB, CTSV; các ứng viên trúng tuyển; mời các viên chức, sinh viên đã đi các dự án trước; cá nhân quan tâm Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ sáu
18/08/2017
07:30 Khởi hành Đoàn CBVC đi tham quan, giao lưu tại TP. Đà Nẵng Theo Quyết định số 1483/QĐ-ĐHQN ngày 09/8/2017 Sảnh Nhà 15T Trưởng đoàn
Thứ sáu
18/08/2017
09:00 Khoa Ngữ văn làm việc với Trung tâm Thanh thiếu niên Narae (Hàn Quốc) Lãnh đạo khoa, giảng viên, viên chức, sinh viên Khoa Ngữ văn Văn phòng Khoa Ngữ văn Trưởng khoa Ngữ văn
Thứ bảy
19/08/2017
Chủ nhật
20/08/2017

Tải lịch tuần