Lịch công tác tuần

Từ 25/09/2017 đến 01/10/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
25/09/2017
09:00 Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa KTCN nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể công đoàn viên Khoa KTCN Phòng 132 Nhà 15T Chủ tịch Công đoàn
Thứ hai
25/09/2017
14:00 Họp bàn về việc xây dựng Đề án Viện Khoa học cơ bản quốc tế tại TP. Quy Nhơn Đại diện Vụ KHCN&MT, Vụ KHTC, Vụ TCCB (Bộ GD-ĐT); lãnh đạo Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; GS. Trần Thanh Vân; đại diện BGH; Ban xây dựng đề án theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHQN ngày 31/3/2017 Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ hai
25/09/2017
15:30 Đại hội Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo đại học nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể công đoàn viên của Phòng và đại biểu mời Phòng họp B Tổ trưởng Tổ CĐ
Thứ hai
25/09/2017
19:00 Lễ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017 và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 BCH Đoàn trường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng Hội trường B Bí thư Đoàn trường
Thứ ba
26/09/2017
09:00 Đại hội Tổ Công đoàn Phòng KT-ĐBCL nhiệm kỳ 2017-2022 Toàn thể công đoàn viên Phòng KT-ĐBCL Phòng KT-ĐBLC Tổ trưởng Tổ CĐ
Thứ ba
26/09/2017
09:00 Đại hội Tổ Công đoàn Phòng ĐT-BDTX nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể công đoàn viên Phòng ĐT-BDTX Phòng ĐT-BDTX Tổ trưởng Tổ CĐ
Thứ ba
26/09/2017
14:00 Họp Ban Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2017-2020 (HOÃN) Theo Quyết định số 349/QĐ-ĐHQN ngày 22/3/2017 Phòng họp 2 Trường ban
Thứ ba
26/09/2017
16:30 Đại hội Tổ Công đoàn Phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể công đoàn viên Phòng KHTC Phòng KHTC Tổ trưởng Tổ CĐ
Thứ ba
26/09/2017
19:00 Lễ tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017 BCH Hội SV trường, đại biểu mời và các cá nhân được triệu tập Hội trường B Chủ tịch Hội SV
Thứ tư
27/09/2017
15:00 Họp Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường Phòng họp 1 Chủ tịch Hội
Thứ năm
28/09/2017
08:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp 2 Bí thư Đảng ủy
Thứ năm
28/09/2017
14:00 Đại hội Tổ Công đoàn Trạm Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể đoàn viên của Trạm Trạm Y tế Tổ trưởng Tổ CĐ
Thứ năm
28/09/2017
14:30 Xét kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy Theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHQN ngày 21/9/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
28/09/2017
15:00 Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính - Tổng hợp nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể đoàn viên của Phòng Phòng họp B Chủ tịch Công đoàn
Thứ năm
28/09/2017
17:00 Sơ khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2017" Ban Thư ký Hội SV Trường và các thí sinh dự thi Hội trường B Chủ tịch Hội SV
Thứ năm
28/09/2017
19:00 Họp phổ biến các vấn đề về chuẩn đầu ra ngoại ngữ Lãnh đạo: Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ; Lớp trưởng các lớp đại học chính quy Hội trường T13 TS. Nguyễn Quang Ngoạn - Giám đốc TT Ngoại ngữ, TK. Ngoại ngữ
Thứ sáu
29/09/2017
07:00 SINH HOẠT LỚP, CHI ĐOÀN, CHI HỘI 01 TIẾT CUỐI - - -
Thứ sáu
29/09/2017
15:00 Đại hội Tổ Công đoàn Phòng QLKH-HTQTnhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể đoàn viên của Phòng Phòng QLKH-HTQT Tổ trưởng Tổ CĐ
Thứ sáu
29/09/2017
15:00 Đại hội Tổ Công đoàn Phòng Quản lý KTX nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể đoàn viên của Phòng Phòng sinh hoạt văn hóa KTX C1 Tổ trưởng Tổ CĐ
Thứ sáu
29/09/2017
19:00 Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2017-2022) Đại biểu mời và ĐVTN được điều động Hội trường B Ban Tổ chức
Thứ bảy
30/09/2017
14:00 Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa GDCT-QLNN nhiệm kỳ 2017 - 2022 Toàn thể công đoàn viên Khoa GDCT-QLNN Phòng 58 Nhà 15T Chủ tịch Công đoàn
Chủ nhật
01/10/2017
07:00 - - - -

Tải lịch tuần