Lịch công tác tuần

Từ 24/07/2017 đến 30/07/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
24/07/2017
09:00 Gặp mặt Lãnh đạo công đoàn tiền nhiệm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7) và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) BCH Công đoàn trường và khách mời VP. Công đoàn Chủ tịch Công đoàn
Thứ hai
24/07/2017
14:00 - Họp Tổ Điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; - Họp Ban Xây dựng quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường - Theo Quyết định số 498/QĐ-ĐHQN ngày 21/4/2017; - Theo Quyết định số 993/QĐ-ĐHQN ngày 18/7/2017 Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ hai
24/07/2017
15:00 Hiệu trưởng làm việc với Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Hiệu trưởng, Trưởng phòng QLKH-HTQT Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Thứ hai
24/07/2017
15:30 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ ba
25/07/2017
06:00 Viếng, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Đại diện BGH, BCH Công đoàn trường, Đoàn TN; lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB, HCTH, Trạm Y tế Sảnh Nhà 15T Trưởng đoàn
Thứ ba
25/07/2017
14:00 Họp bàn về công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy BGH; Viện trưởng Viện NCSP&KHGD; Trưởng phòng ĐT-BDTX; đại diện lãnh đạo các khoa; Trưởng, Phó các nhóm phân công giảng viên Phòng họp 1 PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ ba
25/07/2017
16:00 Gặp mặt viên chức, người lao động là thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) BGH; đại diện BCH Đảng bộ, Công đoàn trường, Hội CCB; lãnh đạo các phòng: TCCB, HCTH Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ tư
26/07/2017
08:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ 2017-2022 Theo Quyết định số 988/QĐ-ĐHQN ngày 17/7/2017 Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ tư
26/07/2017
15:00 Tiếp GS. Gerard't Hooft, Nobel Vật lý 1999 Hiệu trưởng; Trưởng phòng HCTH, QLKH-HTQT, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng KHCN; Trưởng khoa Vật lý Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ năm
27/07/2017
16:00 Họp Hội Cựu chiến binh Toàn thể cán bộ Hội CCB Trường VP. Hội CCB Chủ tịch Hội CCB
Thứ sáu
28/07/2017
08:00 Xây dựng phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (cả ngày) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đinh Thanh Đức, Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 399/QĐ-ĐHQN ngày 04/4/2017 và Trưởng khoa CNTT Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
28/07/2017
08:30 Khoa Toán tổ chức seminar: "Predators-prey model with competition the emergence of packs and territoriality" GS. Henri Berestycki (Escole des hautes estudes en sciences sociales (EHESS), PSL Research University, Paris); toàn thể giảng viên, viên chức Khoa Toán và những người quan tâm Phòng seminar Khoa Toán Trưởng khoa Toán
Thứ sáu
28/07/2017
15:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 399/QĐ-ĐHQN ngày 04/4/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
28/07/2017
16:00 Làm việc với GS. Ngô Bảo Châu và GS. Henri Berestycki bàn về kế hoạch đào tạo thạc sĩ Toán BGH; các Trưởng phòng: Phòng ĐTSĐH, QLKH-HTQT; lãnh đạo Khoa Toán Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ bảy
29/07/2017
08:00 Xây dựng phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (cả ngày) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đinh Thanh Đức, Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 399/QĐ-ĐHQN ngày 04/4/2017 và Trưởng khoa CNTT Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
30/07/2017
08:00 Xây dựng phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (cả ngày) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đinh Thanh Đức, Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 399/QĐ-ĐHQN ngày 04/4/2017 và Trưởng khoa CNTT Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
30/07/2017
15:00 Thống nhất phương án tuyển sinh, xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy và xét học bạ năm 2017 Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 399/QĐ-ĐHQN ngày 04/4/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

Tải lịch tuần