www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 006217732


Thông báo về việc tổ chức đánh giá đề tài xét Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường năm 2015 Thông báo về việc tổ chức đánh giá đề tài xét Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường năm 2015 25/04

Đăng ngày: [25.04.2015 16:03] (Đã đọc: 48)

Thông báo về việc tổ chức đánh giá đề tài xét Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường năm 2015 Nhà trường thông báo cho các Khoa kế hoạch tổ chức đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng ''Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường'' năm 2015 như sau:
Những bản tin khác

Lưu học sinh Lào Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Tết Bunpimay 13/04

Đăng ngày: [13.04.2015 10:11] (Đã đọc: 262)

Lưu học sinh Lào Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Tết Bunpimay Chiều ngày 10 tháng 04 năm 2015, toàn thể Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn hân hoan tổ chức buổi gặp mặt đón Tết Bunpimay – Tết cổ truyền của nhân dân các bộ tộc Lào.
Những bản tin khác

Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, Khóa XI 16/04

Đăng ngày: [16.04.2015 08:50] (Đã đọc: 266)

Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, Khóa XI Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 06/3/2015 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Quy Nhơn, vào các ngày 13, 14/4/2015, Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức 02 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
Những bản tin khác

Quy định thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên 16/01

Đăng ngày: [16.01.2014 14:43] (Đã đọc: 5228)

Quy định thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên Nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015 Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015 20/04

Đăng ngày: [20.04.2015 15:40] (Đã đọc: 492)

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015 Nhà trường thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Những bản tin khác