Life@QNU

Đến nay Trường Đại học Quy Nhơn đã liên kết với hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo, thực tập và tìm kiếm việc làm.
Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ đề năm 2021 của Trường Đại học Quy Nhơn: "Đổi mới, sáng tạo, bứt phá để phát triển".
Nếu có ai hỏi tôi vì sao lại yêu biển? Tôi nghĩ rằng Đại học Quy Nhơn đã đưa tôi đến với biển. Nhưng nếu có ai hỏi tôi tại sao lại yêu Đại học Quy Nhơn đến thế, thì có lẽ không chỉ là vì biển.

Phòng chống dịch Corona

Video

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dqn@moet.edu.vn - tuvantuyensinh@qnu.edu.vn - dhqn@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn