www.qnu.edu.vn
MENU CHÍNH
Online
Hits 006017524


Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam 29/01

Đăng ngày: [29.01.2015 15:53] (Đã đọc: 48)

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam Hội Đo lường Việt Nam phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển tài năng và sáng tạo về khoa học - công nghệ đo lường ứng dụng trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, an toàn sức khỏe...
Những bản tin khác

Thông báo về Chương trình học bổng Chính phủ Australia cho niên học 2016 Thông báo về Chương trình học bổng Chính phủ Australia cho niên học 2016 29/01

Đăng ngày: [29.01.2015 08:50] (Đã đọc: 105)

Thông báo về Chương trình học bổng Chính phủ Australia cho niên học 2016 Chương trình viện trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.
Những bản tin khác

Quy định thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên 16/01

Đăng ngày: [16.01.2014 14:43] (Đã đọc: 4809)

Quy định thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên Nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy 23/12

Đăng ngày: [23.12.2014 16:09] (Đã đọc: 1297)

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy
Những bản tin khác